Over het PROUD project

Het PROUD project is een tweejarig project dat gesubsidieerd wordt door het Europees Fonds voor asiel, migratie en integratie van de Europese Commissie.

Kort gezegd, beoogt het PROUD project de bevordering van het Begeleid Zelfstandig Wonen als alternatieve praktijk voor de zorg voor niet-begeleide minderjarigen van 15 tot 18 jaar. Meer in het bijzonder zullen met behulp van de activiteiten van het project kennis en good practices op het gebied van Begeleid Zelfstandig Wonen verzameld, uitgewisseld en verspreid worden. Niet alleen in de deelnemende landen maar ook op Europees niveau. Tegelijkertijd zullen er in het kader van het project methodologieën ontwikkeld worden met het oog op de verbetering van de levensomstandigheden van niet-begeleide minderjarigen.

Vanuit dit oogpunt zal het PROUD project de ontwikkeling van de vaardigheden van professionals ondersteunen evenals het opzetten van een begeleidingssysteem dat voldoet aan de integratiebehoeften van minderjarigen. Er wordt verwacht dat het project een grote impact zal hebben, zowel op korte als op lange termijn. Op korte termijn zullen naar verwachting 200 minderjarigen tussen 15 en 18 jaar, samen met meer dan 500 professionals in de sector van de kinderbescherming er baat bij hebben. Op de lange termijn zal het project naar verwachting een gunstige invloed hebben wat betreft de aanname van alternatieve zorg- en beschermingspraktijken in de EU lidstaten.

Het PROUD project wordt in twee fasen uitgevoerd. Tijdens het eerste jaar zal de nadruk van de activiteiten liggen op het lokaliseren en analyseren van het integratiekader van niet-begeleide minderjarigen in de deelnemende landen en op de evaluatie van de integratiediensten die hen worden aangeboden.

Op basis van de gegevens die verzameld worden, zullen de best practices naar geinventariseerd worden, die op hun beurt opgenomen zullen worden in een handboek voor professionals in, zodat deze geïnformeerd worden over bestaande programma’s voor Begeleid wonen op nationaal en Europees niveau en, bijgevolg, de begeleiding verbeterd wordt aan minderjarige vluchtelingen die vanuit asielcentra overgeplaatst worden naar begeleid zelfstandige appartementen.

In de tweede fase van het project worden professionals opgeleid ’in het opzetten van Begeleid zelfstandig wonen in hun land. Bovendien omvat het de ontwikkeling en implementatie van een integratietraject voor de niet-begeleide minderjarigen. Dit gebeurt door middel van een mentorprogramma dat professionals in de sector van de kinderbescherming en andere soortgelijke professionals zal koppelen aan minderjarigen tussen 15 en 18 jaar, om de overgang van de opvangcentra naar een onafhankelijk leven te vergemakkelijken.

De tweede fase van het project bouwt voort op de eerste fase, door het evalueren en het opnieuw bekijken van de oorspronkelijke acties en deze vervolgens aan te passen aan dat wat de belangrijkste doelgroepen nodig hebben. De zorgvuldige afweging van de eerste stappen van het project zal het verloop van het project bepalen.

Tot wie we ons richten

de niet-begeleide minderjarige vluchtelingen van 15-18 jaar

de professionals die de niet-begeleide minderjarigen ondersteunen

de beleidsmakers op het gebied van migratie en kinderbeschermin

de bredere samenleving

Scroll naar boven