Υλικό

Στοχεύουμε στην παροχή διαφορετικών λύσεων

Το έργο Proud δεν συνίσταται μόνο στην προσπάθεια που καταβάλουν οι μέντορες και οι οργανισμοί που τους υποστηρίζουν. Περιλαμβάνει επίσης τη συλλογική γνώση και την εμπειρία όλων όσων συμμετέχουν. Αυτή η βιβλιοθήκη με υλικό θα συμπληρωθεί σύντομα με έγγραφα και εργαλεία διαθέσιμα σε όλους όσους ενδιαφέρονται να κατανοήσουν περισσότερο τις μεθόδους και τους στόχους μας.

Scroll to Top